AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

-NOME DA EMPRESA-
FREIRE CHICO S.L.
CIF.: B-15363831
Rúa Vilar, 17 • Tel. 981 582 516
15705• Santiago de Compostela
Através de Isaac Peral, nave 9-â • Tel. 981 555 789/Fax 981 581 310
15890• Santiago de Compostela

Registo de dados: empresa comercial de responsabilidade Limitada-Inscrita no Registro Mercantil de A Coruña - 1094 TOMO fólio 110, folla C-4499 inscripción 1ª


A propriedade Legal e os dereitos de autor
O proprietário deste site e seu contido é a empresa, FREIRE CHICO S.L. CIF.: B-15363831 en adiante a empresa. Queda prohibida a transmisión, a transferencia, a venda, a localización ou a exposición pública deste site sen a autorización dos proprietários. As informacións e consellos sobre o comércio de alimentos apresentados neste site son exclusivamente orientativas, deixando á empresa exenta de calquera responsabilidade derivada da falta de precisión ou a eficácia de tais informacións ou consellos.

A compañía resérvase o dereito de modificar o contido do site sen aviso prévio e sen calquera limitación. A información enviada a este site ou introducida através dos seus formularios debe ser verdadeira e non violar o dereito de terceiros ou do estado de dereito.

A empresa declina calquera responsabilidade contractual ou extracontractual, coa persoa ou empresa que tivera perxuízos de calquera natureza causados por vírus de computador ou elementos de computador de calquera natureza, xa que non é posible garantir ao 100% a ausencia de vírus ou outros elementos na web.


Condicións de utilización da Web
FREIRE CHICO S.L., ofrece nas suas informacións de site aquelas relacionadas co comércio de alimentación, e a actividade e os produtos e servizos que ofrece e vende.

FREIRE CHICO S.L. resérvase o dereito de actualizar, modificar ou eliminar as informacións contidas no site e poder limitar ou negar o acesso a esas informacións. Especialmente, a empresa se reserva o dereito de eliminar, restrinxir ou impedir o aceso ao seu site, cando xurdan dificuldades técnicas derivadas de eventos ou circunstancias alleas a empresa que, ao seu critério, reduzan ou anulen os níveis de seguridade adoptados para o funcionamento adecuado e correcto do site e da web.


Política de protección de datos persoais
Algúns servizos ofrecidos no site poden conter condicións con disposicións específicas, que son regulamentadas pola lexislación específica competente sobre proteción de dados persoais.

Os dados persoais recollidos poden ser transformados e incorporados aos arquivos relevantes automatizados e non automatizados. Por tanto, o usuário garante que os dados persoais fornecidos a FREIRE CHICO S.L. son verdadeiros e é responsable de comunicar calquera alteración neles, para axustar o contido do site no início da calidade dos dados.

A empresa, como responsable dos ficheiros automatizados e non automatizados, garante a total conformidade coas regras en matéria de protección de dados persoais, en conformidade coa Lei Orgánica 15/1999, de protección de dados de carácter persoal e o Regulamento de desenvolvimento aprobado polo Real Decreto 1720 / 2007. Esos arquivos foron rexistrados na axencia de protección de datos española (www.agpd.es), conforme previsto na lexislación aplicable.

A recollida e tratamento automatizado dos dados persoais ten como obxetivo o mantenimento da relación contratual con FREIRE CHICO S.L., a xestión, administración, prestación, extensión e mellora dos servizos, así como o envío por medios tradicionais e electrónicos, técnicos, operativos e comerciais de informacións sobre produtos e servizos ofrecidos por FREIRE CHICO SL.

A empresa ten adoptado os níveis de seguridade de protección de dados persoais legalmente requeridos e procura instalar outros meios e medidas técnicas adicionais ao seu dispor para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos dados persoais fornecidos á empresa.
Os usuários e usuarias teñen recoñecidos os seus dereitos e poden exercer os de acceso, cancelación, rectificación e oposición, así como ser informados de todas as cesións feitas pola empresa dirixíndose por escrito á FREIRE CHICO s.l. ao enderezo, Vía Peral Via Isaac, nave 9-A • 981 555 789/fax 981 581 Tel. 310•15890• Santiago de Compostela
A empresa pode utilizar banners e cookies cando un usuario navega na web, asociándose somente co navegador de un computador específico (un usuario/a anónimo/a), e a eles non se lles fornece o nome e sobrenome do usuario. Gracias ás cookies, é posible que a empresa recoñeza os navegadores dos usuários rexistrados, unha vez que se teñan rexistrado por primeira vez, sin ter que inscribirse en cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente para eles. As cookies utilizadas non poden leer os arquivos de cookie creados por outros proveedores. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado na pantalla da recepción de cookies e para impedir a instalacción de cookies no seu disco duro.


Web Analytics - Google Analytics.
Este site utiliza o Google Analytics, un servizo de analítica web fornecido por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxo despacho principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").

O Google Analytics usa "cookies", que son arquivos de texto localizados no seu computador, para axudar ao site analisar o uso que fan os usuarios e usuarias do site. As informacións xeneradas polas cookies sobre uso do website (incluindo seu enderezo IP) serán directamente transmitidas e almacenadas por Google nos servidores dos Estados Unidos. Google usará esta información no noso nome, a fin de manter o control de seu uso do website, recollendo informes da actividade do site e prestar outros servizos relacionados ca atividade do site e uso da Internet.

Google transmitirá esta información a terceiros cando así sexa exixido por lei, ou cando os terceiros procesen informacións en nome do Google. Google non asociará o seu enderezo IP con ningún outro dato do que Google dispoña.

Vostede pode recusar o tratamento dos dados ou informacións rexeitando o uso de cookies, selecionando as configuracións apropiadas do navegador, ainda que ,debe saber que de facelo, pode non ser capaz de usar a funcionalidade completa deste site.

Ao utilizar este site vostede aceita o tratamento de informacións sobre a súa persoa por Google na forma e para os fins referidos anteriormente.


Seguridad
El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptada en la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado de datos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efecto de la correspondiente autenticación de los controles de acceso.